SOSAK (Suçu Önleme ve Suçlu Adalet Komitesi)

Suç Önleme ve Suçlu Adalet Kongresi, ilki 1955’te toplanmış olan kongre her 5 senede bir daha fazla katılımcıyla birlikte günümüze kadar aktif bir şekilde düzenlenmeye devam etmiştir. Komisyon UNODC ve ECOSOC komitelerinin gündem maddelerini daha detaylı olarak ele alır. Genel amaçları;
– Suçların boyutlarının düzenlenmesi,

– Cezalandırma yasaları,
– Caydırıcı önlemlerin alınması,
– Genç ve çocuk yaştaki kişilerin suça eğilimi
– Genç ve çocukların korunması,
– Mevcut yasaların düzenlenmesi ve güncel tutulması
başlıkları altında toplanabilir.
resmi bir dille rapor haline getirilecektir.

 

KOMİTE AJANDASI:Kadın ve hayvan haklarının ihlali konusunda cezalandırma.

2020
About
Contact